UL FGG logo
Strokovno usposabljanje organizacije buildingSMART

O usposabljanju

O strokovnem usposabljanju organizacije buildingSMART

buildingSMART

Program certificiranja buildingSMART Professional omogoča izobraževalnim organizacijam, da izobražujejo in certificirajo posameznike v skladu s priznanim globalnim učnim okvirom. Je dokazilo o usposobljenosti strokovnjakov, ki se ukvarjajo z upravljanjem informacij z uporabo BIM. Usposobljeni in certificirani strokovnjaki lahko dokažejo, da je njihovo znanje skladno z mednarodnimi standardi in najboljšimi praksami.

Strokovno usposabljanje organizacije buildingSMART je mednarodni program, ki zagotavlja referenčno merilo na svetovni ravni za zagotavljanje kompetenc za proces openBIM®. Od januarja 2021 se uporablja v več kot 20 državah v Evropi, Severni Ameriki in Aziji.

Cilji programa so predvsem:

 • podpirati standardizacijo vsebine usposabljanja za proces openBIM®,
 • zagotoviti mehanizem za registracijo organizacij, ki izvajajo usposabljanje,
 • omogočiti preverjanje znanja in usposabljanje posameznikov (ki se udeležijo teh odobrenih usposabljanj).

Program se izvaja lokalno po regijah, pri čemer je vsako mednarodno združenje buildingSMART odgovorno za upravljanje programa v svoji regiji. Mednarodni program buildingSMART je na voljo v 15 državah z več kot 100 ponudniki usposabljanja.

buildingSMART Slovenija

buildingSMART Chapter Slovenija je lokalna izpostava mednarodne organizacije buildingSMART International (bSI), ki je vodilni pobudnik razvoja “open BIM” standardov na področju digitalizacije grajenega okolja. buildingSMART Chapter Slovenija deluje v okviru Združenja za informacijsko modeliranje gradenj, siBIM.

UL FGG logo

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani je pooblaščeni izobraževalni center za izvajajanje osnovnega strokovnega usposabljanja za pridobitev certifikata buildingSMART na ravni temeljnih znanj.

S tem certifikatom pozameznik dobi potrdilo, da pozna in razume temelje procesa OpenBIM® na navedeni ravni v skladu s programom strokovnega usposabljanja organ buildingSMART International.

Kreditne točke strokovnih združenj


IZS

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na izobraževanju pridobijo 5 kreditnih točk iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.


ZAPS

Strokovno izobraževanje buildingSMART – modul Temeljna znanja, maj 2023: 5 kreditnih točk - sklop C (Tehnologija, materiali in tehnika).

Učni načrt

(predviden) Učni načrt za strokovno usposabljanje organizacije buildingSMART - Modul Temeljna znanja

 • komunikacijske revolucije -> od mojstrov do specialistov
 • unikatnost objektov/procesov/projektov
 • komunikacija v gradbeništvu
 • razdrobljenost industrije

 • zgodovina in razvoj BIM
 • kandidat zna opredeliti BIMBIM danes
 • cilji uporabe BIM pristopa
 • osnovna terminologija
 • opredelitev zrelosti BIM-pristopa
 • standard ISO 19650-1

 • razlikovanje med podatki/informacijami/znanjem
 • semantični zapis podatkov
 • sodobni informacijski modeli
 • strukturnost modelov

 • koordinacija in sodobno vodenje projektov
 • agilne metodologije

 • procesi in standardi v izmenjavi podatkov in informacij
 • primeri dobrih praks

 • vloge in odgovornosti
 • kontrola kakovosti
 • koristi BIM pristopa za različne deležnike

 • vloge in zahteve
 • različni deležniki v BIM procesu
 • načini izmenjave informacij
 • določitev načrta BIM implementacije

 • skupno podatkovno okolje
 • definicija vlog
 • osnovna IT infrastruktura
 • načini integracije

 • postopki in problem standardizacije
 • organizacija buildingSMART
 • openBIM pristop v teoriji in praksi

 • IFC
 • MVD
 • IDM
 • bSDD
 • BCF
 • ...

 • postopki uvajanja pristopa BIM v različne organizacije
 • predstavitev dobrih praks

 • varnost informacijskih sistemov
 • primeri dobrih praks
 • tehnologija veriženja blokov
 • ogrodja za oceno informacijske varnosti

Postopek

Postopek pridobitve certifikata buildingSMART.

Cenik

Cenik za strokovno usposabljanje organizacije buildingSMART - modul Temeljna znanja.

posamezniki

950 EUR + DDV

podjetja

kontaktirajte nas za ponudbo

alumni FGG

20% popust na redno ceno

študenti s statusom

50% popust na redno ceno

Ekipa

pripravljalci vsebin in predavatelji za strokovno usposabljanje organizacije buildingSMART - modul Temeljna znanja

Matevž Dolenc

dr. Matevž Dolenc

Katedra za gradbeno informatiko UL FGG

Žiga Turk

dr. Žiga Turk

Katedra za gradbeno informatiko UL FGG

Robert Klinc

dr. Robert Klinc

Katedra za operativno gradbeništvo UL FGG

buildingSMART
UL FGG logo
SiBIM
buildingSMART Slovenija

Prijava

Vnesite zahtevane podatke. V primeru, da prijavljate skupino, to vpišite v sporočilo.

Form submission successful!
To activate this form, sign up at
https://startbootstrap.com/solution/contact-forms
Napaka pri pošiljanju sporočila!